تهیه لیست نقطه ها

تهیه لیست نقطه ها
تهیه لیست نقطه ها

انجام نقشه برداری و ارائه لیست نقاط در اکسل

گاهی در انجام پروژه های نقشه برداری ، علاوه بر نقشه برداری و ترسیم نقشه ها ، به ارائه لیست نقاط نیز نیاز است .

مهندس بابک اسحاقیان که متخصص نقشه برداری می باشند ، پس از انجام پروژه های نقشه برداری و ترسیم نقشه ها ، لیست نقطه های برداشت شده را نیز در نرم افزار اِکسل تهیه می کنند و برای سایر استفاده ها به کارفرما ارائه می دهند .

لیست نقاط به صورت شماره بندی شده و به همراه مختصات نقطه ها تهیه می شود . از سایر استفاده های که می توان از فایل اکسل نقطه ها نمود ، می توان به تهیه پروفیل های عرضی و محاسبات ساختمانی اشاره کرد .

جهت تماس با مهندس بابک اسحاقیان ، می توانید با شماره همراه ۰۹۱۲۴۳۳۷۴۲۹ یا شماره دفتر ۰۲۱۵۵۴۰۴۷۲۹ تماس بگیرید .